Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti.

Group
Group
Group
Group
Group
Group

Na problémy i výzvy se díváme komplexně a na jejich řešení spolupracujeme s experty, kteří nám poskytují důležitý vhled do problematiky svých oborů.

Pilotní program

Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Zavedení paliativní péče umožní, aby domovy pro seniory mohly být pro své klienty skutečným domovem až do poslední chvíle.

Financujeme druhý ročník uceleného dvouletého programu. Jeho cílem je zajistit, že u nás bude postupně vznikat síť domovů pro seniory schopná celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí, a získané know-how dále předávat.

Paliativní praktici

Rozvoj paliativní péče v ordinacích praktických lékařů 

Věříme, že praktičtí lékaři jsou klíčem k dostupnější paliativní péči. Díky systematické a dlouhodobě udržitelné podpoře a rozvoji se může změnit to, jaký bude závěr života jejich pacientů.

Cílem programu je poskytnout praktickým lékařům vzdělání a nástroje v oblasti péče v závěru života, aby byla kvalitní a dostupnější.

Historie podpory paliativní péče

První ročník stipendijního programu
Paliativní konference
Centra excelence
Fundraisingová akademie pro hospice
Pilotní programy v nemocnicích
Podpora vzniku Centra paliativní péče
Brožura pro začínající nemocniční paliativní týmy

„Konec života v domácím prostředí má být dostupný pro všechny. I pro ty, kteří svůj původní domov již museli opustit.“
Group
Group
Group
Group

Tlak na dostupnost služeb

Naplňování práv osob se zdravotním znevýhodněním a jejich nezávislý život v komunitě.

Věříme, že systematické zvyšování tlaku na dostupnost služeb, vedené lidmi se zdravotním znevýhodněním, jejich pečujícími a angažovanými odborníky, povede k trvalým pozitivním změnám. 

Homesharing

Zavádění komunitní služby a Akademie

Homesharing je možností pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním sdílet péči a získat prostor si odpočinout. Pečující zase získávají možnost trávit čas smysluplným způsobem.

Po pilotním zavedení homesharingu ve dvou organizacích a regionech rozšiřujeme myšlenku komunitního sdílení péče do dalších regionů a pro rodiny s dětmi s různými druhy mentálního a kombinovaného znevýhodnění. Kromě podpory terénní práce usilujeme o systémové ukotvení služby.

Akcelerátor osamostatňování II

Samostatný život mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním

Chceme mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám usnadnit cestu k osamostatnění.

Podporujeme dalších 12 organizací v testování přístupů vedoucích k usnadnění osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním a ve společné diskuzi o bariérách a systémových změnách, které by napomohly procesu osamostatňování a jejich samostatnému životu.

Historie podpory rodin

Leadership akademie pro ranou péči
Nové služby komunitního typu
Rozvoj rodičovských skupin a organizací
Výzkumy potřeb rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním
Advokační akademie pro rodiče

Group
Group
Group

Eduzměna

Vzdělávání pro 21. století

Systém vzdělávání by měl odrážet současný rychle se měnící svět. Jen tehdy může nová generace obstát.

Spojili jsme se s dalšími organizacemi a nadacemi a společně založili Nadační fond Eduzměna, který má ambici fungovat jako platforma zástupců soukromého, neziskového i státního sektoru a podporovat systémové změny ve vzdělávání.

Další vzdělávací
projekty

Dokumentární festival Jeden svět
Organizaci Otevřeno
Organizaci Učitel naživo
Projekt Jeden svět na školách
Vzdělávací programy Centra DOX
Metodiky pro výuku s Konsent

„Usilujeme o to, aby vzdělávání bylo férové a připravilo studenty na opravdové výzvy a příležitosti 21. století.“

Jsme Abakus

Slovo Abakus jako starověká početní tabulka Abakus, první počítač, symbolizuje hledání účelných řešení dostupných všem.

Avast. Baudiš. Kučera. Spolu.

Akronym Abakus odkazuje na osobní příběh zakladatelů technologické společnosti Avast Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a odráží jejich přesvědčení, že síla je v jednoduchosti a spolupráci.
Group
Group

Naším firemním partnerem a významným donorem je Avast,
globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí.

Group
Group

Kam dál?