Tlak na dostupnost služeb

Naplňování práv osob se zdravotním znevýhodněním a jejich nezávislý život v komunitě.

Věříme, že systematické zvyšování tlaku na dostupnost služeb, vedené lidmi se zdravotním znevýhodněním, jejich pečujícími a angažovanými odborníky, povede k trvalým pozitivním změnám. 

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Lidé se zdravotním znevýhodněním se v Česku dlouhodobě potýkají s nedostatkem potřebných služeb a čelí vylučování ze systému v různých oblastech, jako je život v běžné komunitě, vzdělávání či zdravotní péče. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením přitom uvádí, že tito lidé mají právo na nezávislý život v komunitě. To znamená, že má existovat státem garantovaná dostupná podpora , která umožní žít zcela běžným životem všem bez ohledu na jejich znevýhodnění.

Nedostatek dostupných služeb potvrzuje i řada výzkumů, například Analýza potřeb rodičů dětí s postižením nebo chronickým onemocněním, Význam a dostupnost odlehčovacích služeb pohledem pečujících o děti s postižením či Žít jako ostatní.

Naše
strategie

Abakus otevírá prostor pro vytváření tlaku na zvyšování dostupnosti potřebných služeb a podpor, které umožní nezávislý život lidí se zdravotním znevýhodněním a jejich pečujících, a tedy i naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Prvním krokem je sezvání důležitých hráčů, kteří se dlouhodobě snaží dosáhnout obdobných cílů. Patří mezi ně organizace TUDYTAM, Fórum pro lidská práva, Advokační fórum Nadace OSF či Spiralis, ale prostor otevíráme i dalším. Věříme totiž, že vzájemnou spoluprací se úsilí může znásobit.

Společně se zaměříme na nedostupnost sociálních služeb, v budoucnu i na nedostatky v dalších oblastech (zdravotnictví, školství,veřejný prostor). Prostřednictvím nástrojů, jako je sběr dat, formulace argumentů, právní prostředky či rozvoj advokačních dovedností a vytváření strategií přispějeme k posilování hlasu pečujících a sebeobhájců.

Group
Group
Group

Program bude stát na třech vzájemně propojených pilířích.

Analýzy, data a argumenty

S organizací TUDYTAM budeme zjišťovat, jak jsou aktuálně zajišťovány sociální služby, zda umožňují naplňovat právo na nezávislý život, jak v této oblasti postupují orgány veřejné správy a proč je mnoho služeb lidem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám nedostupných. Data budou využita k formulaci argumentů pro následnou advokační činnost.

Právní prostředky

Lidé se znevýhodněním a jejich rodiny na boj za dostupnější služby nebudou sami. V rámci právního servisu budou Fórem pro lidská práva vedeny jednotlivé případy, v nichž byla porušena práva na nezávislý život. Budou vedeny kolektivní či individuální litigace, stížnosti či žaloby. Výstupy a rozhodnutí budou využita pro následnou advokační činnost.

Advokační práce pečujících a sebeobhájců

Pečující, sebeobhájci a organizace, v nichž působí, budou podporováni v rozvoji schopností potřebných pro vedení advokačních kampaní, aby byli úspěšnější, sebevědomější a vytrvalejší při dosahování svých cílů. Kampaně budou stát na argumentech z předchozích dvou pilířů. Odbornými partnery jsou Advokační fórum Nadace OSF a Spiralis.

“Chceme posilovat hlas sebeobhájců a pečujících, a tím zvyšovat tlak na dostupnost služeb pro nezávislý život v komunitě. Naším hlavním cílem je, aby všichni žili normální život a mohli přestat být sebeobhájci. Je to běh na dlouhou trať, ale věříme, že nám společně s postupně zapojovanými partnery nedojde dech.”

Kateřina Kotasová, programová manažerka nadačního fondu Abakus

Group
Group

Aktuální dění

Přehrát video

15. 2. 2024

Slovenská Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením je ukázkou toho, jak může fungovat spolupráce. Rodičovskému občanskému sdružení se daří nejen pomáhat jednotlivým rodinám, ale také budovat vztahy s odborníky a prosazovat změny na systémové úrovni. O své zkušenosti s působením v koalici nám v rozhovoru povídala Monika Fričová.

Přehrát video

17. 1. 2024

Věříme, že kultura vytváření koalic a spolupráce mezi různými aktéry může ke zvyšování tlaku na dostupnost služeb významně přispět. Proto jsme společně s Českým centrem fundraisingu uspořádali workshop Vytváření koalic pečujících a sebeobhájců vedený zahraniční lektorkou Phillipou Tucker z European Disability Forum. Pro ty, kteří se workshopu nemohli zúčastnit jsme také vytvořili video, v němž Phillipa shrnuje nejzásadnější informace.

16. 1. 2024

Pro rozvoj advokačních dovedností jsme podpořili organizaci Spiralis v realizaci Akademie Pečovat a žít. Jedná se o podpůrný program pro neformální pečující, kde se dozví, jak obhajovat práva svých blízkých, ale také práva pečujících na odpočinek a důstojný život. Svou společensky prospěšnou práci se naučí profesionalizovat, prezentovat a získávat na ni finance. Akademie nabízí kromě školení také psychologickou podporu, konzultace na míru a právní poradenství.

Kam dál?