Pro žadatele

Finanční prostředky rozdělujeme skrze tematické grantové výzvy. Informace o nich jsou k dispozici na této stránce společně s nejčastějšími dotazy.
Nové otevřené výzvy připravujeme na rok 2024.
Group
Group
Group

Grantové výzvy

Uzavřená výzva

Podpora rozvoje obecné paliativní péče u praktických lékařů

V rámci rozšiřování paliativní expertízy jsme podpořili projekt vzdělávání praktických lékařů v oblasti poskytování obecné paliativní péče, který ve spolupráci s námi připravuje Česká společnost pro paliativní medicínu a procesně ho zajišťuje Nadační fond
Kliniky paliativní medicíny.

Realizace 

2023-2024
Zjistěte více
Group
Group

Nejčastější otázky

Pro jakou oblast můžu získat prostředky?
Jsme si vědomi toho, že chytrá řešení mohou existovat v jakékoli oblasti a mnoha formách. V zájmu co největšího dopadu podporujeme projekty vzniklé pod hlavičkou především odborných organizací, které se soustředí na péči o lidi na konci života, pomoc rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním a rozvoj všeobecného vzdělávání.
Jak často vypisujete grantové výzvy?

Granty nejsou vypisovány na pravidelné bázi. Všechna avíza a podrobnosti jsou vždy včas k dispozici na této stránce nebo našem facebookovém profilu.

Jak mohu získat prostředky?
O prostředky mohou žádat organizace, jejichž záměr odpovídá některé z grantových výzev, které během roku vypisujeme. Běžně nepodporujeme fyzické osoby a projekty mimo grantové výzvy.
Jak probíhá grantové řízení?
Podrobnosti pro přihlášení a proces výběru jsou vždy popsány v rámci každé výzvy a probíhají prostřednictvím systému Flexi-Grant. Řízení má obvykle dvě kola – na základě podání písemné žádosti jsou vybráni kandidáti, kteří pak svůj záměr osobně prezentují odborné komisi.

Kam dál?