Pro žadatele

Finanční prostředky rozdělujeme skrze tematické grantové výzvy. Informace o nich jsou k dispozici na této stránce společně s nejčastějšími dotazy.
Group
Group
Group

Grantové výzvy

Připravujeme

Podpora osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním

Cílem výzvy bude podpora nástrojů, které připravují mladé dospělé se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny na vstup do samostatného života.

Další informace budou k dispozici na jaře 2022.

Vyhodnocená výzva

Stipendijní program pro paliativní odborníky

Cílem výzvy je vybavit paliativní experty dovednostmi nad rámec jejich odborností a podpořit je v realizaci projektů, díky nimž pomohou roli paliativní péče upevňovat ve svých domovských organizacích i na systémové úrovni.

Odborným partnerem výzvy je Centrum dohody.

Otevření

6. 9. 2021

Uzávěrka

11. 10. 2021
Poznejte stipendisty
programu
Vyhodnocená výzva

Homesharing

Cílem výzvy je podpořit organizace, které rozšíří komunitní sdílení péče homesharing do dalších regionů a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. Nabízí finanční podporu ve výši až 3 milionů korun, ucelený doprovodný vzdělávací program a individuální mentoring.

Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Otevření

29. 3. 2021

Uzávěrka

29. 4. 2021
Seznamte se
s účastníky programu
Group
Group

Nejčastější otázky

Pro jakou oblast můžu získat prostředky?
Jsme si vědomi toho, že chytrá řešení mohou existovat v jakékoli oblasti a mnoha formách. V zájmu co největšího dopadu podporujeme projekty vzniklé pod hlavičkou především odborných organizací, které se soustředí na péči o lidi na konci života, pomoc rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním a rozvoj všeobecného vzdělávání.
Jak často vypisujete grantové výzvy?

Granty nejsou vypisovány na pravidelné bázi. Všechna avíza a podrobnosti jsou vždy včas k dispozici na této stránce nebo našem facebookovém profilu.

Mohu zároveň žádat o podporu u Avastu i u nadačního fondu Abakus?
Avast je naším hlavním firemním partnerem a donorem a pod jeho hlavičkou funguje mezinárodní Nadace Avast, která se zaměřuje na jiná témata a realizuje jiné typy programů.
Jak mohu získat prostředky?
O prostředky mohou žádat organizace, jejichž záměr odpovídá některé z grantových výzev, které během roku vypisujeme. Běžně nepodporujeme fyzické osoby a projekty mimo grantové výzvy.
Jak probíhá grantové řízení?
Podrobnosti pro přihlášení a proces výběru jsou vždy popsány v rámci každé výzvy a probíhají prostřednictvím systému Flexi-Grant. Řízení má obvykle dvě kola – na základě podání písemné žádosti jsou vybráni kandidáti, kteří pak svůj záměr osobně prezentují odborné komisi.

Kam dál?