Historie podpory paliativní péče

Proč paliativní péče?

V České republice každý rok umírá zhruba 100 tisíc lidí, naprostá většina v nemocnicích a léčebnách mimo známé prostředí a okruh svých blízkých.
Zavádění paliativní péče je způsob, jak to změnit. Jako nástupce Nadačního fondu Avast navazujeme na odkaz jeho desetiletého působení a podporu řady průkopnických projektů a pokračujeme v rozvoji tohoto důležitého tématu.

Co je paliativní péče?

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život limitující nemoci. Jejím cílem je komplexní přístup k léčení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických a sociálních obtíží a spirituálních otázek, které mohou pacienta a jeho blízké trápit v závěru jeho života.
Group
Group
Group

2022

Dobrá praxe pro nemocniční paliativní týmy

Publikace shrnuje poznatky nasbírané v letech 2016 až 2021 pod hlavičkou našich grantových programů rozvíjejících paliativní péči v 26 nemocnicích v České republice. Vychází z několika desítek rozhovorů vedených se zástupci podpořených nemocnic, ze zkušeností jejich mentorů a z reflexe pracovníků Centra paliativní péče, kteří podpořené nemocnice provázeli. Přináší 8 praktických doporučení pro týmy, které jsou na počátku cesty zavádění paliativní péče ve své nemocnici nebo se na ni teprve chtějí vydat.

2018 – 2023

Stipendijní program pro odborníky

Tři ročníky dvouletého stipendia pro paliativní péči absolvovalo již 66 profesionálů různého zaměření a z různých koutů České republiky. V prvním běhu programu se účastníci a účastnice zdokonalovali ve svých oborech a zároveň rozvíjeli své znalosti i dovednosti v paliativě. Součástí byl přednáškový cyklus pro veřejnost s titulem Medicína a smrt, kde držitelé stipendia vystupovali. Druhý běh se pak zaměřil především na osobní rozvoj a měkké dovednosti v zájmu rozvoje celé oblasti paliativní péče. V rámci třetího ročníku odborníci různých profesí nejen získávali znalosti z oblasti paliativní péče, ale také zlepšovali své manažerské a komunikační dovednosti, aby mohli zlepšovat dostupnost a kvalitu paliativní péče v České republice.

2018

Centra excelence

Soustředěné dlouhodobé úsilí v rozvoji paliativní péče umožnilo řadě organizací, aby se staly místy, kde se nejen uplatňuje nejlepší praxe, ale kde vznikají i metodiky nebo výukové materiály, které posouvají celou oblast. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a domácí hospic Cesta domů od nás získaly prostředky, aby mohly svou expertízu ještě prohloubit a vybudovat ve svých organizacích centra excelence – ukázková místa poskytování paliativní péče.

2018

Paliativní konference
Na odborné konferenci zaměřené na různé nejen medicínské perspektivy paliativní péče v nemocnicích promluvila řada českých odborníků i zahraniční hosté. V publiku se sešlo téměř 400 zástupců profesí, které se v České republice paliativní péči věnují.

2016 – 2018

Pilotní programy v nemocnicích
Díky několika ročníkům grantových programů pracují v nemocnicích po celé České republice paliativní týmy čítající stovky odborníků různého zaměření – od lékařů přes zdravotní sestry, psychology a kaplany až po sociální pracovníky – které se staly nedílnou součástí systému nemocniční péče.

2015

Fundrasingová akademie pro hospice

Fundraisingová akademie umožnila účastníkům z celé jedné třetiny českých hospiců osvojit si prostředky k tomu, aby se stali méně závislí na zavedených zdrojích příjmů a mohli budovat úspěšnou komunikaci s novými dárci. Podpořené organizace se nad rámec původního záměru spojily v Klub hospicových fundraiserů a vytvořily platformu Běhy pro hospice.

2014

Podpora vzniku Centra paliativní péče

Centrum paliativní péče jako první organizace svého druhu v České republice systematicky zlepšuje péči o umírající napříč celým zdravotnickým systémem. Zaměřuje se na výzkumný sběr dat, vzdělávání a šíření osvěty s cílem zvyšovat dostupnost a kvalitu paliativní péče. Stáli jsme u myšlenky jeho zrodu.

Group
Group
Group
Group
Group

Kam dál?