Akcelerátor osamostatňování

Samostatný život mladých dospělých se zdravotním znevýhodnění

Chceme mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám usnadnit cestu k osamostatnění prostřednictvím podpory rozvoje různých účelných metod a přístupů.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Pro rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním bývá samostatný život jejich potomka spojen s mnoha otázkami, na které nedostávají jednoznačné a uspokojivé odpovědi. Ve většině případů mají nejasné výhledy do budoucnosti. 60 % uvedlo, že se velmi obávají chvíle, kdy už o dítě nebudou moci pečovat. Jen 23 % si myslí, že péče pravděpodobně skončí tím, že ji již dítě nebude potřebovat.*

Naše
strategie

Věříme, že v České republice existuje celá řada metod a přístupů, které mohou rodinám usnadnit proces osamostatnění jejich potomka se zdravotním znevýhodněním. Každá z 12 podpořených organizací získala finanční prostředky ve výši až 1,5 milionu Kč na rozvoj vybraných metod a přístupů od června 2022 do června 2024. Výzva přináší finanční podporu i doprovodný program zaměřený na společné hledání vhodných systémových změn, měření dopadu i udržitelnost realizovaných aktivit, vedený naším partnerem Českým centrem fundraisingu.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Workshopy a mentoring

Praktické společné workshopy pokrývající témata jako udržitelné vedení projektu a jeho financování i měření dopadu, a také 10 hodin individuálního mentoringu.

Networking

Spolupráce, sdílení a síťovací setkávání s ostatními organizacemi na téma možných systémových změn v oblasti.

Finanční zdroje

Podpora až do výše 1,5 milionu korun zaměřená na rozvoj vybrané metody nebo přístupu.

„V první výzvě chceme zjistit, jak organizace, které se v Česku osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním věnují, k problematice přistupují a proč. Důležitá je pro nás komplexní práce s celými rodinami. Bude nás také zajímat, co organizace pro svoji práci potřebují a jaké systémové změny by podle nich byly pro usnadnění osamostatňování potřebné.“

Kateřina Kotasová, programová manažerka nadačního fondu Abakus

Group
Group

Kam dál?