Pilotní program

Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Chceme zajistit, že u nás do roku 2023 vznikne síť domovů pro seniory schopná celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí, a dál získané know-how předávat.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče v závěru života, pečují o více než 60 tisíc osob. Přesto jejich obyvatelé ve 40 % případů umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich, tedy mimo své známé prostředí.*

* ÚZIS, 2018; ČSÚ, 2018 a paliativnidata.cz

Naše
strategie

V 15 vybraných pobytových zařízeních pro seniory z celé České republiky financujeme zavádění paliativní péče. Investici ve výši přes 17 milionů korun doplňuje propracovaný systém vzdělávání, který vedou naši odborní partneři Centrum paliativní péče a Sue Ryder.

Zapojení umožní pobytovým zařízením najmout koordinátora paliativní péče, proškolit své zaměstnance a ve spolupráci s mentory zavést další postupy přímo na míru každé organizace. V průběhu programu vzniknou základy dobré praxe, které bude možné dál šířit.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Mentoring

Tým 8 mentorů, kteří organizacím pomáhají řešit problémy, identifikovat příležitosti a rozvíjet úspěchy

Ucelený systém vzdělávání

Balíček 6 typů kurzů pro všechny paliativní profese pod vedením zkušených lektorů

Finanční a odbornou podporu

Finance na rozvoj paliativní péče v průměrné výši kolem milionu korun včetně pokrytí mzdy koordinátora a průběžné všestranné podpory

„Dostupnost paliativní péče pro seniory v pobytových službách významně přispívá ke zvýšení kvality života – jak seniorů samotných, tak jejich blízkých. Nejde jen o dostupnost specializované péče, ale o celkový přístup k tématu konečnosti lidského života. Předpokladem je fungující spolupráce odborníků více oborů. Tento program vytváří prostor, ve kterém si týmy organizací mohou osvojit společné znalosti a dovednosti a využít je v jedinečných podmínkách svých služeb.“
Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder
Group
Group

Kam dál?