Pilotní program

Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Chceme zajistit, že u nás bude postupně vznikat síť domovů pro seniory schopná celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí, a dál získané know-how předávat. Přečtěte si, jak program rozvoje paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory probíhal v letech 2021 a 2022 v evaluační zprávě.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče v závěru života, pečují o více než 60 tisíc osob. Přesto jejich obyvatelé ve 40 % případů umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich, tedy mimo své známé prostředí.*

* ÚZIS, 2018; ČSÚ, 2018 a paliativnidata.cz

Naše
strategie

V rámci druhého ročníku výzvy pracujeme s další skupinou pobytových zařízení pro seniory z celé České republiky s cílem zavést zde paliativní péči. Výzva přináší finanční prostředky ve výši až 1,3 milionu korun pro organizaci a doplňuje ji propracovaný systém vzdělávání, který vedou naši odborní partneři Centrum paliativní péče a Sue Ryder.

Zapojení umožňuje pobytovým zařízením najmout koordinátora paliativní péče, proškolit své zaměstnance a ve spolupráci s mentory zavést další postupy přímo na míru každé organizace. V průběhu programu bude uplatněna dosud vzniklá dobrá praxe, která bude dále rozvíjena.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Mentor pro každou organizaci

Tým mentorů, kteří organizacím pomáhají řešit problémy, identifikovat příležitosti a rozvíjet úspěchy.

Ucelený systém vzdělávání

Strukturovaný vzdělávací program pro personál v přímé péči i management organizace.

Finanční a odbornou podporu

Finance na rozvoj paliativní péče až do výše 1,3 milionu korun včetně pokrytí mzdy koordinátora a průběžné všestranné podpory.

„Dostupnost paliativní péče pro seniory v pobytových službách významně přispívá ke zvýšení kvality života – jak seniorů samotných, tak jejich blízkých. Nejde jen o dostupnost specializované péče, ale o celkový přístup k tématu konečnosti lidského života. Předpokladem je fungující spolupráce odborníků více oborů. Tento program vytváří prostor, ve kterém si týmy organizací mohou osvojit společné znalosti a dovednosti a využít je v jedinečných podmínkách svých služeb.“
Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder
Group
Group

Kam dál?