Stipendijní program

Podpora paliativních odborníků všech profesí

Chceme paliativní experty vybavit dovednostmi nad rámec jejich odborností, aby mohli sami růst, lépe koordinovat své týmy a paliativu prosazovat v organizacích, kde působí, i na systémové úrovni.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Paliativní péče ještě není zdaleka všude etablovaná a paliativní odborníci se tématu často věnují nad rámec svých hlavních zaměření a povinností, což je dlouhodobě neudržitelné a omezuje to možnosti rozvoje dostupnosti i kvality paliativní péče. 

Naše
strategie

Jsme přesvědčeni, že dostatek odborníků, kteří dostanou prostor pro rozvoj v oblasti měkkých dovedností, je klíčový pro to, aby si paliativní péče získala pevné místo v systému zdravotní a sociální péče a nadále se rozvíjela.

Celkem 17 účastníků čerpá finanční podporu ve výši přes 9,5 milionu korun na individuální vzdělávací plány a přípravnou fázi projektů v zájmu rozvoje paliativní péče. Součástí je také zapojení do uceleného doprovodného programu. Pod vedením odborného partnera programu Centra dohody se stipendisté zaměřují především na manažerské a komunikační dovednosti.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Finanční prostředky na rozvoj

Částka až 750 tisíc korun na individuální rozvojový plán a přípravnou projektovou fázi

Koučink a mentoring

24 hodin individuální podpory, koučinku a mentoring s odborníky dle potřeb grantistů

Společný vzdělávací program

6 společných akcí, 12 online online setkání, mentoringový kurz

„Lidé jsou klíčoví pro rozvoj paliativní péče v České republice jako celku. Pomocí stipendia chceme umožnit dalším profesionálům v této oblasti stát se i lídry a mentory.“

Přemysl Filip, programový manažer nadačního fondu Abakus

Group
Group

Kam dál?