Stipendijní program

Podpora zkušených paliativních odborníků

Chceme zkušené paliativní experty vybavit dovednostmi nad rámec jejich odborností, aby mohli sami růst, lépe koordinovat své týmy a paliativu prosazovat v organizacích, kde působí, i na systémové úrovni.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Paliativní péče ještě není zdaleka všude etablovaná a paliativní odborníci se tématu často věnují nad rámec svých hlavních zaměření a povinností, což je dlouhodobě neudržitelné a omezuje to možnosti rozvoje dostupnosti i kvality paliativní péče.

Naše
strategie

Jsme přesvědčeni, že právě seniorní odborníci, jejich kapacity a dovednosti jsou klíčové pro to, aby si paliativní péče získala pevné místo v systému zdravotní a sociální péče a nadále se rozvíjela.

Ve spolupráci s odborným partnerem programu Centrem dohody vznikl ucelený dvouletý program zaměřený především na manažerské a vyjednávací dovednosti.

Zároveň financujeme osobní rozvojové plány každého z 18 stipendistů.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Finanční prostředky na osobní rozvojový plán

Částka až 1 milion korun na dvouletý individuální plán

Koučink a podporu

26 hodin koučinku a organizační podpory

Společný vzdělávací program

Ucelený doprovodný program zaměřený na měkké dovednosti včetně pravidelných setkání
„Stipendijní program nadačního fondu Abakus představuje v Česku zcela ojedinělý program podpory, který umožňuje nadšeným hybatelům změn v paliativní péči realizovat své vize rychleji a lépe, než si kdy předtím dovedli představit.“
Martin Loučka, ředitel Centra paliativní péče a stipendista
Group
Group

Kam dál?