Advokační akademie

Podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním

Chceme rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním pomoci lépe formulovat a prosazovat jejich zájmy. Do roku 2023 zajistíme vybraným organizacím napříč regiony a cílovými skupinami přístup k potřebným dovednostem a nástrojům.

Group
Group
Group
Group
Group

Jaký řešíme problém?

Rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním čelí mnoha překážkám a jsou vytížení každodenní nutností nepřetržité péče. Více než polovina postrádá čas se zorientovat a pokusit se koordinovat dostupné služby. Chybí jim informační i finanční zdroje. Často vědí, co potřebují, ale neznají účinné způsoby, jak své potřeby prosadit na správných místech a naplnit je.*

Naše
strategie

Věříme, že rodiče jsou největšími odborníky na potřeby svých dětí.
Financujeme advokační projekty 10 vybraných organizací prosazujících práva rodičů a zastřešující dvouletý vzdělávací program pod vedením našeho odborného partnera Advokačního fóra Nadace OSF.

Účast umožní získat potřebné kompetence, lépe pojmenovávat potřeby a řešit je na správném místě i ve správný čas.

Group
Group
Group

Program účastníkům nabízí

Vzdělávání

Praktické workshopy pokrývající základní advokační dovednosti a 60 hodin individuálních konzultací s experty na advokacii

Networking

Spolupráce, sdílení a síťovací setkávání s ostatními organizacemi

Financování advokačního projektu

Podpora až do výše 1,5 milionu korun zaměřená na rozpracování a realizaci konkrétního advokačního záměru
„Rodiče dětí s postižením si zaslouží velkou poklonu. Často musí nad rámec veškeré péče obhajovat práva i zájmy svých potomků a řešit absenci řady služeb. Díky své autentičnosti a orientaci v situaci svého dítěte, které znají ze všech nejlépe, ale mají jedinečnou výchozí pozici. Pokud pak mají kde získat podporu a dostatek informací, mohou velmi efektivně dosahovat i nemalých systémových změn.“
Štěpán Drahokoupil, programový specialista, Nadace OSF
Group
Group

Kam dál?